Der Artikel wird am Ende des Bestellprozesses zum Download zur Verfügung gestellt.

Ciemności kryją ziemię

 Ebook
Sofort lieferbar | Lieferzeit:3-5 Tage I
ISBN-13:
9788381194723
Einband:
Ebook
Seiten:
0
Autor:
Jerzy Andrzejewski
eBook Typ:
Adobe Digital Editions
Kopierschutz:
Digital Watermark [Social-DRM]
Sprache:
Polnisch
Beschreibung:

Jedna ze starych hiszpa?skich kronik notuje, ?e w po?owie wrze?nia roku tysi?c czterysta osiemdziesi?tego pi?tego, pó?nym popo?udniem, do miasteczka Villa-Réal w Manczy przyby? czcigodny ojciec Wielki Inkwizytor w otoczeniu dwustu kilkudziesi?ciu konnych i pieszych familiantów, czyli domowników ?wi?tej Inkwizycji, zwanych równie? Milicj? Chrystusow?. Ulice Villa-Réal — dodaje skrupulatny kronikarz — by?y puste, znikn??y z nich stragany ?ydowskich przekupniów, z ober? i z winiarni nie dochodzi? gwar, a okna wi?kszo?ci mieszkalnych domów przys?ania?y ?aluzje. Upa?, silny za dnia, zel?a? ju? cokolwiek, jednak od Sierra Morena wci?? wia? suchy i gor?cy, po?udniowy wiatr.

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.